Regeneračné Ivi Centrum Marcely Žitňakovej a Ivana Bobáľa je miesto ku skľudneniu tela a duše, relaxáciu, zmiernenie stresu, únavy a úľavu od bolestí. Keďže všetko so všetkým súvisí, ich cieľom je pôsobiť na človeka komplexne, preto spájajú rôzne procedúry a masáže.  Ich snahou je priviesť ľudí k zmene postojov, k prevzatiu zodpovednosti  za svoje zdravie, dôraz kladieme na prevenciu.

Viac o službe