Záleží nám

Občianske združenie Záleží nám vzniklo v roku 2014. Vytvárame zmysluplné projekty v oblastiach ako napríklad vzdelávanie, sociálna inklúzia, zamestnanosť, zdravie či voľný čas. Záleží na tom, ako a kde žijeme.

Záleží nám logo
Občianske združenie Záleží nám.

Spustili sme fundraisingový portál, na ktorom zverejňujeme životné príbehy a projekty, ktoré potrebujú finančnú podporu. Len do Top 100 spoločností na Slovensku príde ročne viac ako 100 000 žiadostí o pomoc, charitu a sponzoring. Vyhovieť všetkým žiadateľom o podporu nie je žiaľ možné. Prostredníctvom nášho portálu dávame preto druhú šancu všetkým zamietnutým projektom.

Projekt vznikol s podporou poisťovňe Kooperativa, a. s. Vienna Insurance Group. Teší nás, že medzi partnerov sa zaradil aj Kaufland Slovenská republika v.o.s. a to je to hmatateľný dôkaz toho, že slovenským firmám čoraz viac záleží na našej krajine a osudoch ľudí.

V spolupráci so slovenskými automobilkami sa nám podarilo zrealizovať náš doposiaľ najväčší projekt „Vodičské preukazy pre deti z detských domovov“. Vďaka projektu si v roku 2016 robilo 100 mladých dospelých z detských domovov vodičský preukaz v 30-tich autoškolách po celom Slovensku, vďaka čomu majú šancu na získanie lepšej a kvalifikovanejšej práce.