Mikropodnikanie rodín

Počet hendikepovaných detí na Slovensku podľa štatistík každým rokom stúpa. Rodičia alebo príbuzní, ktorí sa o nich rozhodli starať v domácej starostlivosti, sa dostávajú do ťažkej finančnej a sociálnej situácie.

Vo väčšine modelov sa žena – matka stáva opatrovateľkou a dostáva od štátu opatrovateľský príspevok vo výške 220,52 eur mesačne (k 1.12.2016), manžel pracuje aj nad rámec jeho možností, aby dokázal zabezpečiť aspoň základné potreby rodiny. Nehovoriac o nutných rehabilitačných a liečebných pobytoch. Bohužiaľ sa mnohé rodiny pod týmto obrovským tlakom rozpadávajú.

Podporujeme rodiny, aby to nevzdali. Už staré čínske príslovie hovorí: „Daj niekomu rybu a nasýtiš ho na pár hodín. Nauč ho chytať ryby a nasýtiš ho na celý život.“ Pripravili sme pre ne portál www.nevzdameto.sk. Jeho cieľom je podporiť mikropodnikanie rodín vo forme chránených dielní alebo chránených pracovísk.

Predstavujeme osudy rodín a dávame im možnosť ponúkať ich produkty a služby. Zvyšujeme tak ich šancu na úspešné fungovanie a príležitosť na samozamestnanie. Rodinné bunky tak získajú šancu pre sebarealizáciu, ale aj finančnú nezávislosť.

Mikropodnikanie rodín
Mikropodnikanie rodín je zaujímavý spôsob rozvoju rodinného podnikania.